Przejdź do głównej zawartości

Posty

O PARKU

WYCHODNIE SKALNE

Występujące na obszarze Beskidów wychodnie skalne stanowią niezwykle interesujący składnik przyrody nieożywionej, który urozmaica krajobraz tych gór. Ich rozmieszczenie oraz ilość na obszarze poszczególnych pasm nie jest równomierne, co ma związek z litologią formacji skalnych, strukturami tektonicznymi oraz ukształtowaniem powierzchni terenu. Formy te zazwyczaj nie są dostrzegane jako atrakcja turystyczna czy też cecha charakterystyczna danego obszaru i poza nielicznymi wyjątkami, gdy szlaki turystyczne doprowadzają do poszczególnych skał (np. Malinowska Skała, Dorkowa Skała, Krzakowska Skała, Skały grzybowe na Kyrkawicy) większość ich pozostaje poza zasięgiem wyznakowanych tras turystycznych, a przeciętny turysta nie jest świadomy istnienia tak bogatego świata przyrody nieożywionej. Spośród wszystkich pasm górskich Karpat Polskich na szczególną uwagę zasługuje Beskid Śląski na którego obszarze występuje, w

Najnowsze posty

Obraz

MAPA WYCHODNI SKALNYCH

Obraz

PK BESKIDU ŚLASKIEGO