Przejdź do głównej zawartości

Posty

O PARKU

WYCHODNIE SKALNE

Występujące na obszarze Beskidów wychodnie skalne stanowią niezwykle interesujący składnik przyrody nieożywionej, który urozmaica krajobraz tych gór. Ich rozmieszczenie oraz ilość na obszarze poszczególnych pasm nie jest równomierne, co ma związek z budową geologiczną danego obszaru, rzeźbą oraz ukształtowaniem terenu. Formy te zazwyczaj nie są dostrzegane jako atrakcja turystyczna czy też cecha charakterystyczna danego obszaru i poza nielicznymi wyjątkami, gdy szlaki turystyczne doprowadzają do poszczególnych skał (np. Malinowska Skała, Dorkowa Skała, Krzakowska Skała, Skały Grzybowe) większość ich pozostaje poza zasięgiem wyznakowanych tras, a przeciętny turysta nie jest świadomy istnienia tak bogatego świata przyrody nieożywionej. Ukryte w miejscach trudnej dostępnych wychodnie w postaci występów, baszt, ambon, grzybów, murów skalnych i in., o wysokości od kilku do kilkudziesięciu metrów, długości nawet do 1 km oraz niezwykłej różnorodności form i kształtów urozmaicają beskidzkie d…

Najnowsze posty

Obraz

MAPA WYCHODNI SKALNYCH

Obraz

PK BESKIDU ŚLASKIEGO